วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
  วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

      เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๓ ของภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
 
      โดยเช้าวันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียน และฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
     
สำหรับวันวิสาขบูชา ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา จะตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน จึงเลื่อนเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
 
คำว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖
 
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด ๓ เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ ๓ ประการ ได้แก่...
 
  ๑. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
  ๒. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
  ๓. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
   

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กระปุกดอทคอม” ครับ

 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา