สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ช่วงชั้นอนุบาล ๒๕๕๘) - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
(ช่วงชั้นอนุบาล ๒๕๕๘)


     ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจ และตอกย้ำความเป็นชุมชนที่ถักทอไปด้วยสายใยแห่งกัลยาณมิตร สำหรับ “สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ของช่วงชั้นอนุบาล
 
     โดยเช้าวันนี้ (๕ มิ.ย. ๕๘) ที่ปรึกษา และหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นอกจากนั้น ยังทำให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ กับทางช่วงชั้นอนุบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา