รายการ คัดข่าวดี - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
พิมพ์ อีเมล
  รายการ คัดข่าวดี
ตอน : การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ออกอากาศ : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทางช่อง ๓ แฟมิลี่
 
รายงานพิเศษ...การเรียนรู้นอกห้องเรียน
การปลูกฝังด้านเกษตรกรรมให้เด็ก และเยาวชน เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจ และตระหนักรู้ในหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนเพลินพัฒนา ก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วย
 
    
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา