กวี คีตะ ละคร - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
กวี คีตะ ละคร พิมพ์ อีเมล
     โครงการทดลองที่เป็นโครงงานในห้องเรียน เปลี่ยนพื้นที่นำเสนอมาเป็นห้องประชุมเพลินพัฒนา เพื่อสร้างบรรยากาศของศาสตร์การแสดงในโรงเรียน
 

     เชื่อมประสานศาสตร์แห่งการแสดงทั้ง ๕ ประกอบด้วย นาฏกรรม การบรรเลง การขับร้อง ขับขาน กวีนิพนธ์ และศิลปะการละคร เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ค้นพบความชอบของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศของการแสดง และสุนทรียะในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการแสดงศาสตร์ทั้ง ๕ ภายในโรงเรียนด้วย 

 
พบกับชุดการแสดงที่น่าสนใจได้ดังนี้ค่ะ
 
 

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา