Survival camp มัธยม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  “Survival camp” มัธยม

     ในสภาวการณ์ปัจจุบัน "ภัยพิบัติ" ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเผชิญได้ตลอดเวลา ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
 

     ดังนั้นการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเอาชีวิตรอด รวมถึงสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ด้วย

 
     ช่วงชั้นมัธยมได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม "Survival Camp" ขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 
     
  ๑.ปฏิบัติการ CPR โดยกลุ่มผู้ปกครองอาสา
   
  ๒.ปฏิบัติการดับเพลิง โดย บริษัท ชิลไฟว์ ออร์แกไนซ์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
   
  ๓.การเตรียมของใช้ที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
   
  ๔.การอพยพหนีไฟ เคลื่อนย้ายคน และสิ่งของ
   
  ๕.การฝึกบรรยายรูปพรรณสัณฐาน
   
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาที่สละเวลามาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะ
   
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา