ร้อยอาชีพสู่ฝันครั้งที่ ๔ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ร้อยอาชีพสู่ฝันครั้งที่ ๔

     อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จากช่วงชั้นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ สำหรับ "ร้อยอาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๔" ที่ได้ผู้ปกครองอาสาที่ประกอบอาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ
 
     มาเปิดห้องเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน มีทั้งหมด ๒๙ อาชีพดังนี้
 
     
  ๑. นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
พ่อชาย - รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย กฤตนัย
   
  ๒. นักกีฎวิทยา ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์
   
  ๓. นักบิน พ่อมาร์ค - คุณฐาปนพงศ์    สันธนะพันธ์
   
  ๔. แพทย์ นพ.สุกิจ   นิลวรางกูร
   
  ๕. สัตวแพทย์ หมอแนน - คุณเทพสิรินทร์   มากบุญศรี
   
       
  ๖. เทคโนโลยีสารสนเทศน์ทางภูมิศาสตร์
คุณหทัยรัตน์ ศรภิญญา
   
  ๗. วิศวกรเครื่องกล พ่อดร - คุณภาดร นุตประศาสน์
   
  ๘.นักโบราณคดี อาจารย์รัศมี ชูทรงเดช  นักโบราณคดีและอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี ม.ศิลปากร
   
  ๙. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย   พ่อภาคภูมิ สุนทรวิภาต
   
  ๑๐. ทหาร ร้อยตรีเรืองฤทธิ์   พลศักดิ์
   
  ๑๑. ครูสอนเปียโน ครูปุ๊ก – คุณสุกฤตา  จันทรอุดมมาส
   
  ๑๒. Sound engineer คุณชูศักดิ์ ทองสิมา
   
  ๑๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( IT Security )
พ่อตาม – คุณนรัตถ์ สาระมาน
   
  ๑๔.แอนิเมเตอร์ (animator) คุณทรงพล  กุนอก
   
       
  ๑๕. นักวาดการ์ตูน คุณขวด – คุณณรงค์ จรุงธรรมติ  นักเขียนการ์ตูนขายหัวเราะ
   
  ๑๖. จิตรกร พ่อสุขสันต์   ช่วยนุ่ม
   
  ๑๗.นักแนะนำบอร์ดเกม คุณเล็ก-คุณพนม  ศิริมงคลสกุล
   
  ๑๘. กราฟฟิกดีไซเนอร์ คุณอ๊อบ- คุณธันวา   พงษ์วุฒิประพันธ์
   
       
  ๑๙. ดีไซเนอร์   คุณกระแต – คุณจันทร์ชนก สุนทรญาณกิจ
   
  ๒๐. สถาปนิก แม่เป้- คุณวิไลลักษณ์ ธนาบริบูรณ์
   
  ๒๑. บรรณาธิการ นักเขียน คุณใหญ่ - คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ
   
  ๒๒. นักธุรกิจ คุณทนง   โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
   
  ๒๓. เชฟอาหาร แม่ตูน-คุณบุญทิวา ฮุนตระกูล พ่อเค-คุณอานนท์ ฮุนตระกูล
   
       
  ๒๔. เชฟ bakery แม่เปิ้ล - คุณอุดมพร   อึ้งประพันธ์
   
  ๒๕. นักร้อง นักแต่งเพลง พ่อเจ - คุณเจตมนต์ มละโยธา
ศิลปินวง Penguin Villa และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสมอล์รูม จำกัด
   
  ๒๖. นักแสดงละครเวที คุณเต้ - คุณผดุงพงศ์   ประสาททอง นักแสดงละครเวทีเรื่องมังกรถอดเกร็ด
   
  ๒๗. ผู้ประกาศข่าว แม่ปอ - คุณปุณยวีร์   สุขกุลวรเศรษฐ์   ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการแจ๋ว ทางช่อง ๓
   
  ๒๘. นักออกแบบงานด้านภาพและเทคนิคพิเศษ ( Visual Effects Artist )
คุณเชอรี่ - คุณอรมดี ปุรผาติ
   
  ๒๙. นักฟุตบอล   คุณชยันต์ยุทธ์   ไทยงามศิลป์   อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
   
       
ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับ ที่สละเวลาอันมีค่ามามอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็กๆ
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา