มวยไทยชัยสวัสดิ์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
มวยไทยชัยสวัสดิ์ พิมพ์ อีเมล
  มวยไทยชัยสวัสดิ์

     "แม่ไม้มวยไทย งามตามลือเลื่อง กายย่างเยื้อง ปัดป้อง ทุ่มทับ และจับหัก

     ทั้งต่อยเตะ ศอก เข่า เข้าบีบควัก อีกรู้ผลัก ศาสตรา ดุจวานร..."
 
     “มวยไทยชัยสวัสดิ์” ท่าทางเตะ ต่อย ที่ดูกระฉับกระเฉงแต่แฝงไปด้วยความงามของท่วงท่าตามศาสตร์โบราณ โดย อ. ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนชั้น ๘ เป็นการผสมผสานวิชามวยไทยโบราณ และวิธีการฝึกมวยไทยบนสังเวียนปัจจุบันเข้าด้วยกัน โดยมุ่งหมายเพื่อการออกกำลังกาย ให้นักเรียนได้มีวิชาติดตัวใช้งานได้ รวมทั้งเพื่อดำรงศิลปะมวยไทยให้คงไว้ โดยเริ่มต้นฝึกความแข็งแกร่งและความอ่อนตัวของร่างกาย การฝึกแม่ไม้มวยไทย พร้อมกับการเคลื่อนที่ของร่างกายและการก้าวย่าง การฝึกลูกไม้มวยไทยในจังหวะรุกและจังหวะรับ การปล้ำตีเข่า เป็นต้น
 
       รองศาสตราจารย์ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จาก Oklahoma State University

     เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

     ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี และได้รับตำแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์จากการเป็นอาจารย์ในภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
     
     มีความสนใจศึกษาศิลปะป้องกันตัวอย่างลึกซึ้งรอบด้าน จนพัฒนาขึ้นมาเป็นมวยไทยชัยสวัสดิ์ และเป็นครูสอนมวยไทยและไอคิโด มาร่วมสี่สิบปี รวมทั้งมีผลงานการเขียนหนังสือเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ หนังสือศิลปะป้องกันตัวไอคิโด มวยไทย และการเลี้ยงม้าอีกหลายเล่ม ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว เป็นเจ้าของค่ายมวยไทยชัยสวัสดิ์ และเจ้าของคอกม้าที่จังหวัดลำปาง
 
     นอกจากในคาบเรียนชั้น ๘ แล้ว อ.ชัยสวัสดิ์ได้สอนในกลุ่มประสบการณ์ ช่วงชั้นที่ ๒ รวมทั้งสอนนอกเวลาเรียนสำหรับผู้สนใจ ทั้งคอร์สมวยไทยชัยสวัสดิ์ คอร์สดาบไทยชัยสวัสดิ์ และไอคิโดด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา