เบื้องหลังลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ’๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 

เบื้องหลังลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ๕๘
ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๒๕๕๘  
งานปีนี้คือส่วนผสมที่ลงตัว...

     

ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๒๕๕๘  งานปีนี้คือส่วนผสมที่ลงตัว...
เมื่อครูปาด - ศีลวัต ศุษิลวรณ์ ที่ปรึกษางาน ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ มีแนวคิดให้บรรยากาศของงาน กลับคืนสู่วิถีดั้งเดิม เด็กๆ ได้ซึมซับ และเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทยเก่าก่อนครั้งบ้านเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ทั้งยังไม่ละทิ้งวิถีแห่งท้องทุ่ง ความผูกพันของต้นข้าวและสายน้ำ เกิดเป็นนิทรรศการ “เที่ยวทุ่งเมื่อหน้าน้ำ” สร้างบรรยากาศของทุ่งข้าว ให้ความรู้กับเด็กๆ ก่อนเริ่มงาน


     เมื่อคณะทำงานได้รับโจทย์โดยมีทีมคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนานำโดยพ่อพจน์ - คุณพรพจน์  ชอบน้ำตาล  เป็นหัวเรือใหญ่ ร่วมด้วย แม่บี๋ – คุณสิติมา มุรธาทิพย์ ประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน จึงช่วยกันระดมความคิดร่วมกับโรงเรียน
 

เริ่มตั้งแต่คิดธีมงาน วางแผนการทำงาน ออกแบบพื้นที่แต่ละจุด การรับสมัครและคัดสรรร้านค้าเข้าร่วมงาน รวมทั้งกิจกรรม การละเล่น การจัดหาชุดการแสดงต่าง ๆ
  กระทั่งเกิดไอเดียใหม่ๆ สร้างจุดเด่นให้งานในครั้งนี้คือพื้นที่ “บ้านบางเพลิน” ที่ตอบโจทย์สิ่งที่ครูปาดได้ให้แนวคิด สร้างความประทับใจให้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ในงานได้ไม่น้อย

งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกส่วนทั้งเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง

ขอบคุณทุกความคิด และการลงมือทำ จากกลุ่มผู้ปกครองที่อาสามาทำงานด้วยใจ

ขอบคุณบุคลากรทุกส่วนงานในโรงเรียน อป. แม่บ้าน รปภ. ที่ช่วยเหลือให้งานนี้มีความ

“กลมกล่อม” ตั้งแต่ต้น จนจบงาน

ขอบคุณทุกหัวใจที่ทำเพื่อเด็กๆ ของพวกเราทุกคน  

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา