สีสันการแสดงบนเวที "ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๒๕๕๘" - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  สีสันการแสดงบนเวที
"ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ ๒๕๕๘"
 
ขนมมาแล้ว อนุบาลโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
ละครหุ่นเงา ชั้น2 โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
การบรรเลงดนตรีไทย โดยกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
เซิ้งกะโป๋ โดยนักเรียนช่วงชัันมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
เคลื่อนไหวไปกับกะลา โครงการเรียนร่วม โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา