ประมวลภาพพิธีเปิด "กีฬาแดงชาด" ครั้งที่ ๑๑ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 

ประมวลภาพพิธีเปิด"กีฬาแดงชาด"ครั้งที่ ๑๑
   เริ่มขึ้นเมื่อเสียงกลองให้สัญญาณ ขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่สนามภายใต้แนวคิด “ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวบนความสมดุล”

   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแดงชาดครั้งที่ ๑๑ เช้านี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๘) เริ่มขึ้นเมื่อเสียงกลองให้สัญญาณ ขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่สนามภายใต้แนวคิด “ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวบนความสมดุล” มีการหยิบยกลักษณะของธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ มาเชื่อมโยงกับหลักฆราวาสธรรม ขันติ ทมะ สัจจะ จาคะ อันเป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละหมู่สี
 

   หมู่ภูเขา... หลักคิด คือ “ขันติ” ความอดทน เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งมั่น
เปรียบดั่ง “ธาตุดิน” ที่จริงจัง มั่นคง หนักแน่น คือเจ้าเรือน ถือเป็นฐานรากของสรรพสิ่งบนโลก
 
 
   หมู่มด... หลักคิด คือ “ทมะ” มีวินัย สะอาด มีระเบียบ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ลงมือกระทำจริงในสิ่งที่ตั้งใจ ควบคุมการกระทำของตนเอง ดูแลตนเองกำกับและฝึกฝนพัฒนาตนเองได้
เปรียบดั่ง “ธาตุไฟ” ที่เร่าร้อน เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง คือเจ้าเรือน ถือเป็นจุดกำเนิดของพลังแห่งการขับเคลื่อน
 

   หมู่นกเงือก... หลักคิด คือ “สัจจะ” ความซื่อตรง สุจริต ความจริงใจ ตั้งใจจริงต่อการกระทำ
เปรียบดั่ง “ธาตุลม” ที่ร่าเริง อิสระ ไม่อยู่นิ่ง เป็นแรงบันดาลใจ คือเจ้าเรือน เหมือนนกที่กำลังโผบินไปกับแรงลม
 

   หมู่ดอกไม้... หลักคิด คือ “จาคะ” ความเสียสละเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น
เปรียบดั่ง “ธาตุน้ำ” เป็นผู้ให้ สงบ เยือกเย็น เรียบง่าย ปรองดอง คือเจ้าเรือน ถือเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ และความชุ่มชื่นของทุกชีวิต
 

   ชุดการแสดงแต่ละชุดล้วนผ่านกระบวนการคิด และฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเทตามโจทย์แนวคิดที่ได้รับ ก่อนปรากฏเป็นภาพประทับใจต่อหน้าทุกคน
 


     
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา