ฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พิมพ์ อีเมล
  ฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

“เตรียมตัวดี ... มีชัยไปกว่าครึ่ง”

     ใช่แล้วครับ ... การเตรียมตัวที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง “ฉุกเฉิน”
 
     หรือเร่งด่วน การเตรียมพร้อมรับมือ การได้ฝึกซ้อมอยู่เป็นระยะ จะทำให้ความแม่นยำในขั้นตอนมีมากขึ้น พร้อมลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง
 
     
     เช่นเดียวกับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยฝ่ายบุคคลได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่การอบรมภาคทฤษฎี ก่อนลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับคุณครูที่บรรจุใหม่ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์ ซึ่งในปีนี้ได้สมมติเหตุการณ์ให้ต้นเพลิงอยู่ที่ช่วงชั้นที่ ๒ หลังเกิดเหตุ กริ่งสัญญาณจะดังขึ้นทั่วบริเวณโรงเรียน หน่วยผจญเพลิงเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ และจัดการกับต้นเพลิงเบื้องต้น ในขณะที่ส่วนกลางรับหน้าที่ประสานกับทุกหน่วยในโรงเรียน ช่วงชั้นทำการอพยพเด็ก และครูมายังพื้นที่โล่งแจ้งที่ปลอดภัย พร้อมตรวจสอบจำนวนแล้วแจ้งกลับไปยังส่วนกลางตามขั้นตอน...
 
     การฝึกซ้อมใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงเศษ ก่อนสถานการณ์จะสงบลง และนำนักเรียนเข้าพื้นที่ ..

     แต่...อย่างไรก็ดี การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินในทุกกรณี ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่โรงเรียนให้ความสำคัญครับ
 
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา