ช่วงวัยมัธยม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ช่วงวัยมัธยม พิมพ์ อีเมล
  ช่วงวัยมัธยม

     มีพื้นฐานความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจ
 
     มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จ รวมถึงทักษะที่สำคัญๆในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก ในอนาคตอย่างมีความสุข
 
     
กิจกรรมการเรียนรู้
 
  เปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่าน PBL มัธยม

     การนำเสนอโครงงาน Problem based Learning (PBL) ของนักเรียนชั้น ๗ – ชั้น ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นอีกเวทีสำคัญที่นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงาน และได้ฝึกการนำเสนอ ซึ่งการทำโครงงาน PBL ในระดับมัธยมนี้ เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และค้นหาคำตอบต่างๆ ด้วยตนเอง
     
     อาจเป็นเรื่องที่ไม่เคยเรียน หรือไม่เคยรู้มาก่อนที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนยังมีโอกาสค้นพบความชอบของตนเอง หรือมีแรงบันดาลใจในบางเรื่องมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต่อการเลือก และวางแผนเส้นทางชีวิตของตนในอนาคต ดังมีตัวอย่างโครงงานที่น่าสนใจ ดังนี้
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
  ฝึกแล่นเรือใบ...เตรียมความพร้อมสร้างสมดุลแห่ง กาย ใจ ปัญญา

     มีผู้กล่าวไว้ว่า “...เล่นเรือใบต้องใช้สมอง ต้องคิดตลอด หาความรู้ให้ตัวเองไปได้เรื่อยๆ คนกับเรือต้องดีกันคนละครึ่ง ถ้าเรือดีคนไม่ดี ก็ใช้ไม่ได้ เรือไม่ดีคนดีก็ไม่ได้อีกเช่นกัน...”
 
     ฝึกแล่นเรือใบ...เตรียมความพร้อมสร้างสมดุลแห่ง กาย ใจ ปัญญา ของนักเรียนชั้น ๑๐ และ ชั้น ๑๑ พร้อมก้าวสู่ปีการศึกษาใหม่เมื่อวันที่ ๙ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ นักเรียนและครูออกเดินทางวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๗ แวะพิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เพื่อพานักเรียนทำฐานกิจกรรม จินตนาการถึงการเดินทาง - การผจญภัยไปทั่วโลก หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้การแล่นเรือใบ เพื่อฝึกความเข้มแข็ง อดทน เด็ดเดี่ยว กล้าเผชิญสถานการณ์ที่กดดัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถดูแลตนเองและหาวิธีการที่ปลอดภัยเบื้องต้นให้กับตนเองรวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่น ได้พัฒนาความคิดวางแผน ปรับเรือใบตามสถานการณ์และธรรมชาติตลอดเวลา ซึ่งการฝึกฝนเรียนรู้การแล่นเรือใบด้วยตนเองครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชากีฬาของช่วงชั้นมัธยมและส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร ภายในระยะเวลา ๘ วัน ๗ คืน ณ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ส่วนแยกสัตหีบ อาคารสมุทรกีฬา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
     
    อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา