ต้นไม้ประหลาด - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ต้นไม้ประหลาด

ต้นไม้ประหลาดคืออะไร?

ทำไมถึงเรียกว่าต้นไม้ประหลาด ?
 
     การค้นหาคำตอบผ่านผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบ ป๊อปอัพหนังสือ สมุดภาพ และโรงหนังจำลอง หลายๆ คนเห็นผลงานเหล่านี้ของเด็กๆ แล้ว คงไม่อยากเชื่อว่า นี่คือผลงานของเด็กนักเรียนชั้น ๒ ด้วยการค้นหา เรียนรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานที่น่าชื่นชม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการจากหน่วยวิชามนุษย์กับโลกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องพืช และหาความประหลาดของพืชเหล่านั้น แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานในหน่วยวิชาโครงงานซึ่งเป็นโมเดลแห่งการเรียนรู้ที่มีความสวยงามสอดแทรกเนื้อหาสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา ด้วยภาพและลูกเล่นต่างๆในชิ้นงาน
 
 
     คุณค่าหลักของการเรียนรู้คือคุณครูต้องการให้นักเรียนมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีคุณค่าโดยไม่ตัดสินแค่เพียงเปลือกนอก ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นที่เด็กๆได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานนั้น เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจยังไม่รู้จักคุ้นเคย เช่นมะม่วงหิมพานต์ เลือดมังกร หนวดฤาษีแคพกูสเบอรี่ กาบหอยแครง ไมยราบ มิกกี้เมาส์ หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น
 

อย่างไรถึงจะเรียกประหลาดอาจจะด้วยรูปร่างหน้าตาการแสดงปฏิกิริยาของพืชหรือคุณประโยชน์ของต้นไม้

เด็กๆจะต้องอธิบายถึงคุณลักษณะคุณประโยชน์และความประหลาด ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กๆได้ฝึกเรียบเรียงภาษาด้วยตนเอง ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับหน่วยวิชาภาษาไทยอีกหนึ่งวิชาด้วย

 
     
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา