ข้อปฏิบัติเรื่องการจราจรภายในโรงเรียนเพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ข้อปฏิบัติเรื่องการจราจรภายในโรงเรียนเพลินพัฒนา พิมพ์ อีเมล
  ร่วมกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเรา

อยู่ให้เห็น...เป็นให้ดู

“ ปฏิบัติตามกฎจราจร จอดรถถูกที่ ขับขี่มีวินัย
ดูแลใจเพื่อนร่วมทาง เพื่อสร้างสังคมดี ”
 
ข้อปฏิบัติเรื่องการจราจร
 
 • ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนลงจากรถ เช่น สวมรองเท้า ถือกระเป๋า สัมภาระให้พร้อมลงรถเมื่อถึงจุดรับ-ส่ง
 • งดจอดรถในจุดห้ามจอด
 • ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในบริเวณโรงเรียน
 • งดแซงในเขตโรงเรียน (ยกเว้นเมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่)
 • งดถือโทรศัพท์ขณะขับรถ
 • ขับรถด้วยความระมัดระวัง
 
     
บริเวณที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองมีดังนี้
   
  ลานจอดรถหน้าอาคารอนุบาลสำหรับจอดรถรับนักเรียนอนุบาล โดยมีเวลาดังนี้
 
 • ช่วงเช้า : ๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
 
 • ช่วงบ่าย :๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
  (เพื่อร่วมกันดูแลเด็กเล็กในชุมชนเพลินพัฒนา และฝึกจิตอาสาให้รุ่นพี่ให้คิดถึงผู้อื่น)
   
  ลานจอดรถด้านหลังอาคารมัธยมสำหรับผู้ปกครองทุกช่วงชั้น โดยมีเวลาดังนี้
 
 • ช่วงบ่าย :๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
  (ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ขอสงวนไว้ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียน เช่น โรงรีไซเคิล โรงไส้เดือน สวนกล้วยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับลานจอดรถ)
   
  ลานจอดรถของ “ร้านอาหารเรือนแก้ว”เฉพาะด้านหน้าฝั่งติดร้านกาแฟ โดยมีเวลาดังนี้
 
 • ช่วงเช้า :๐๖.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
 
 • ช่วงบ่าย :๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
   
  ลานจอดรถด้านหลังของ “วิทยาลัยทองสุข”
 
 • จอดได้เวลา :๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
   
  ลานจอดรถร้านอาหารทะเลไทยเฉพาะบริเวณที่อนุญาต
 
 • ช่วงบ่าย : ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
     
มาเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานของเรา ในการปฏิบัติตามกติกาการอยู่ร่วมกัน

และหากพบการทำผิด กรุณาเตือนกันด้วยท่าทีของกัลยาณมิตร
ขอขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสังคมดีๆ ค่ะ

 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา