SI ในวัยอนุบาล - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
SI ในวัยอนุบาล พิมพ์ อีเมล
 
     ก้าวเล็กๆ บนคานไม้ทรงตัว การข้ามผ่านตาข่ายใยแมงมุม หรือแม้แต่การเคลื่อนตัวไปกับพื้นเพื่อรอดสิ่งกีดขวาง และสัมผัสพื้นผิวที่แตกต่าง ฯลฯ ก่อนจบลงด้วยกิจกรรมสร้างสมาธิอย่างการร้อยลูกปัด หรือต่อจิ๊กซอว์
 
     บางส่วนจากฐานกิจกรรมยามเช้าสำหรับเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาลที่ให้อะไรมากกว่าที่คิด... สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ซึ่งมีแนวคิดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของร่างกาย ใจความตอนหนึ่งว่า...
 
       
     ในวัยอนุบาลการประมวลข้อมูลของระบบรับความรู้สึก (Sensory Integration : SI) เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ช่วยกระตุ้นระบบรับประสาทสัมผัสเพื่อให้ฐานกายมีความมั่นคง และรับรู้ให้คมชัด ฉับไว เชื่อมโยงต่อการทำงานของสติปัญญา และทักษะภาษา มีองค์ประกอบสำคัญ เช่น
 

     การสัมผัส หากเด็กๆ ได้สัมผัสกับผิวสัมผัสต่างๆ ที่หลากหลาย จะช่วยส่งเสริมให้การรับรู้พัฒนาได้สมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักการควบคุมอารมณ์

 
     
     ระบบการทรงตัว ช่วยสร้างสมาธิในการจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนที่ดีด้วย
 
     ระบบการรับรู้ข้อต่อ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตนเอง ขณะเล่นไม่ล้มง่าย กระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจในการเล่นร่วมกับเพื่อนๆ
 
       
     สนุกเรียน... สนุกเล่น... ในขณะทำกิจกรรม SI คุณครูได้บูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆ อาทิ เรียนรู้พยัญชนะ โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว “ให้เด็กๆ กระโดด ๆ ตามหาพยัญชนะต้นของชื่อตัวเอง” พยัญชนะที่มีผิวสัมผัสตะปุ่มตะป่ำจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ ตา ประสานสัมพันธ์ หรืออาจให้จับคู่พยัญชนะกับวัตถุ จับคู่ภาพกับภาพ จับคู่ภาพกับคำ จับคู่คำกับคำ เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาความคิดของเด็กๆ ตามช่วงวัย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา