Cluster diagram:ฝึกคิด แยกแยะ จัดหมวดหมู่ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
Cluster diagram:ฝึกคิด แยกแยะ จัดหมวดหมู่ พิมพ์ อีเมล

     
     แตงโม ส้มเขียวหวาน ชมพู่ มะม่วง มังคุด กล้วย และผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่เด็กๆนำมาจากบ้าน ไม่เพียงเป็นของว่างให้เด็กๆ ชั้น ๒ได้ลิ้มรสแสนอร่อย...

       
       
ผลไม้เหล่านี้ยังสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ ได้อีกด้วย
 
แน่นอนว่าหัวข้อการเรียนรู้ในคาบเรียนหน่วยวิชามานุษย์กับโลกของเด็กๆ ชั้น ๒ จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เรื่องของ “ผล”
 
ก่อนเริ่มต้นการเรียนรู้ คุณครูจึงชวนเด็กๆ ทบทวนความรู้เรื่อง “ดอก” ที่ได้เรียนไปแล้ว จากนั้นจึงเปิดคลิปแสดงการเปลี่ยนแปลงจาก
 
ดอกมาเป็นผลให้เด็กๆได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
 
“แล้วเด็กๆ รู้ไหมว่าผลมีส่วนประกอบอะไรบ้าง”
 
“เปลือกค่ะ”/ “เนื้อ ครับ” / “เมล็ดค่ะ”
 
เด็กๆ ยกมือช่วยกันตอบ
 
       
       คุณครูแสดงภาพผล “เงาะ” ให้เด็กๆ สังเกตแล้วร่วมกันสรุปส่วนประกอบของผลโดยบรรยายลักษณะของส่วนประกอบแต่ละส่วนในรูปแผนภาพแบบคลัสเตอร์ (Cluster diagram)
     
     Cluster diagram เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เด็กๆ ชั้น ๒จะได้เรียนรู้เพื่อใช้จำแนกข้อมูลต่างๆ โดยแบ่งแยกเป็นประเภท และจัดเป็นลำดับชั้น ที่ช่วยฝึกทักษะการคิด รวบรวมข้อมูล จำแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับ โดยเริ่มจากเขียนหัวข้อที่วงกลมตรงกลาง แล้วจึงเขียนหัวข้อรองที่วงกลมต่างๆ ในชั้นที่สอง และเขียนหัวข้อย่อยที่วงกลมต่างๆ ในชั้นที่สาม ตามลำดับ
 
   
     ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆ ชั้น ๒ ได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของผล คุณครูจึงให้เด็กๆ นำผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบมาคนละ ๑ ชนิดเพื่อให้เด็กๆ เกิดความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนประกอบของผลไม้ของเพื่อนๆในห้องซึ่งมีความหลากหลายผ่านทักษะการสังเกตส่วนประกอบของผลคือเปลือก เนื้อ เมล็ด ก่อนวาดภาพเสมือนจริง โดยใช้เครื่องมือ “Cluster diagram” ช่วยในการจัดกลุ่มส่วนประกอบของผล และลักษณะต่างๆให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 
     
      นอกจากนี้ยังได้ร่วมคาดเดาหน้าที่ส่วนต่างๆ ของผลตั้งแต่เปลือก เนื้อ เมล็ด ว่ามีหน้าที่อะไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก่อนคุณครูจะชวนสรุปหน้าที่ที่สำคัญของผลที่ออกแบบตัวเองให้ปกป้องและนำพาเมล็ดไปสู่การเติบโต...
 
   
มาชมผลงาน “Cluster diagram”ของเด็กๆ ชั้น ๒ กันค่ะ
 
   
   
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา