๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๖ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๖ พิมพ์ อีเมล
 
๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๖

     “เลือกในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบ” ... จะมีความสุขแค่ไหน ถ้าสิ่งที่เราชอบ กลายมาเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะจำยอม ทำ..ทำ..ไปก่อน และสุดท้ายก็ต้องทนอยู่กับงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบ
 
     
     การเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ได้มีโลกทัศน์ในอาชีพที่กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย จึงเป็นโจทย์ให้ช่วงชั้นประถมปลายจัดกิจกรรม “ ๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน” ที่เดินทางมาถึง “ครั้งที่ ๖” โดยมีพี่ๆ ชั้น ๗ - ๑๒ มาร่วมเรียนรู้ เพื่อตอกย้ำในอาชีพที่สนใจด้วย
 
     
     แม้ว่าหลังจากรับฟัง ซักถาม กับเจ้าของอาชีพแล้ว อาจใช่ หรือไม่ใช่ภาพตัวเขาในอนาคต หากแต่สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ จะถูกบันทึกเป็นคลังข้อมูลประกอบการตัดสินใจในชีวิตให้กับเขาได้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำคุณสมบัติของแต่ละอาชีพมาปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ
 
     โดยในภาคเรียนวิริยะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ได้รับความกรุณาจาก คุณพ่อ คุณแม่สาขา อาชีพต่างๆ รวมทั้งวิทยากรใจดีถึง ๒๖ อาชีพที่ครบเครื่องด้วย ความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ มาร่วมบอกเล่า ดังนี้ค่ะ
 
     
นักวาดนิทาน คุณแตงโม
ชมพูนุท เหลืองอังกูร
ดีไซเนอร์ แม่อ้อม
เป็นสุข เมฆวิบูลย์
นักกีฬา(ฟุตบอล)
คุณธนัสถา ชาวงษ์
คุณอนุชศรา หมายเจริญ
คุณนริศรา วิชิต
     
       
นักสร้างเกมส์/
นวัตกรรม คุณสิทธิชัย จิตตั้งตรง
นักโบราณคดี อาจารย์อิ๋ว
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
นักดับเพลิง
คุณอาทิตย์ ทองธรรมชาติ
นักแต่งเพลง คุณกิ๊ก
คุณพงษ์พันธ์ จันทร์เนตร์
       
     
     
เชฟอาหาร - แม่แบม
คุณวรรณพร พิมพิสุทธิ์
ผู้ประกาศข่าว - แม่ปอ
ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
ทหาร
ร.อ.หรรษกฤษฎิ์ โสมอ่ำ
     
     
นักดนตรี - พ่อบอล
คุณชนากร แป้นเหมือน
นักวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
พ่อชาย รศ. ดร.ชาติชาย กฤตนัย
นักออกแบบ/จัดพิพิธภัณฑ์
พ่อหนุ่ม คุณสุรศักดิ์ คงควร
     
     
นักแสดงละครเวที คุณเต้
คุณผดุงพงศ์ ประสาททอง 
นักเขียน - แม่ทราย
พึงเนตร อติแพทย์
ปฏิมากร- อ.อภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล
     
     
ข้าราชการกรมป่าไม้
คุณปรีชา องค์ประเสริฐ
โปรแกรมเมอร์- คุณอาศิส อัญญะโพธิ์
เกษตรกร - แม่แคลร์
กัญญาภัค โคเบลท์
     
     

นักอัญมณี
คุณศักดิ์รพี แซ่จู

นักจิตวิทยา
คุณเพ็ญนภา พรหมมินทร์
Blogger คุณแบต
คุณอนุพงศ์ ชัยยะราษฎร์
     
     
นักพากย์ แม่ยุ้ย - คุณอริสรา นิทัศนานนทชัย
ศิลปะภาพพิมพ์ - ผศ. พัลลภ วังบอน
เชฟbakery - แม่เปิ้ล คุณอุดมพร อึ้งประพันธ์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พ่อเท็ดดี้ คุณทฤษฎี ธนาบริบูรณ์
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา