การกราบ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล

ชาวเพลินพัฒนาน้อมใจถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมร่วมเดินตามพระราชปณิธาน “ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

 


การถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
จังหวะที่ ๑ เตรียมพร้อม ยืนตรง มือแนบลำตัว
 
 
จังหวะที่ ๒ ยืนเข่า มือแนบลำตัว
 
 
จังหวะที่ ๓ นั่งพับเพียบไปทางด้านซ้าย
 
  (๑) เฉียงเข่าไปทางด้านขวา ๔๕ องศา
     
  (๒) ปลายเท้าไปทางด้านขวา และเก็บปลายเท้า
     
  (๓) วางมือประสานกันที่ตักซ้าย
     
 
จังหวะที่ ๔ ก้มกราบแบบไม่คร่อมเข่า
 
  (๑) โน้มตัวไปทางด้านซ้าย
(๒) วางมือซ้ายตั้งฉากกับลำตัว
(๓) มือขวาประกบให้ปลายนิ้วชิดกัน
(๔) ก้มศีรษะจรดหว่างคิ้ว
     
 
จังหวะที่ ๕ นั่งพับเพียบไปทางด้านซ้าย
 
  (๑) เฉียงเข่าไปทางด้านขวา ๔๕ องศา
     
  (๒) ปลายเท้าไปทางด้านขวา และเก็บปลายเท้า
     
  (๓) วางมือประสานกันที่ตักซ้าย
     
นั่งพับเพียบปลายเท้าไปทางด้านขวา และเก็บปลายเท้า วางมือประสานกันที่ตักซ้าย
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี



 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา