ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 
"หนึ่งภาพ" กับ "ล้านความรู้สึก"
ทำไม...ทุกคนถึงได้พร้อมใจกันมา
ทำไม...ทุกคนยินดียืนอยู่ตรงไหนก็ได้
ทำไม...ไม่มีใครบ่น ..ร้อน เมื่อย เหนื่อย
ทำไม...เสียงที่เปล่ง ถึงดังก้องกว่าเคย
ทำไม...

คำถามที่ไม่ต้องมีคำอธิบาย...
เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นที่ "หัวใจ" หาใช่ "เหตุผล"
ภาพประวัติศาสตร์ ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของเรา
"ชาวเพลินพัฒนา" ไปมิรู้ลืม
ขอขอบคุณผู้ให้ใจก่อการดี คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และนักเรียนทุกคน ที่รวมพลังกันขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น และสำเร็จลงด้วยความประทับใจ
ขอขอบคุณทุกครอบครัวที่ร่วมต่อเติมภาพแห่งความทรงจำให้ชัดเจนในหัวใจของพวกเราทุกคน

ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา