เรียน...รู้...เล่น แบบเพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เรียน...รู้...เล่น แบบเพลินพัฒนา พิมพ์ อีเมล
  เรียน...รู้...เล่น แบบเพลินพัฒนา

     “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะในวัยที่ทรงพระเยาว์ ได้รับการปลูกฝังในเรื่อง‘การเล่น’ เรียนอย่างมีความสุข
 
     จะเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นดิน เล่นทราย ได้สัมผัสของจริง ส่งผลให้พระองค์ท่านเป็นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักสังเกต...” รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว) ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย’
 
       
“ดิน ไม้ ทราย น้ำ”ธรรมชาติที่รายล้อมรอบตัว คือคลังความรู้อันมหาศาล
 
     
  การได้สัมผัส จับต้อง รับรู้ได้ถึงความ แข็ง นุ่ม เปียก ชุ่ม ร้อน เย็น

โดยไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว...

ยิ่งเล่น... ยิ่งสนุก

ยิ่งสนุก...ยิ่งซึมซับ

จะสอนการเขียนอ่าน การนับ หรือภาษา

เพียงสอดแทรกเข้าไปให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
เด็กๆ ก็เรียนรู้ เข้าใจได้ ง่ายๆ
     
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา