เด็กเพลิน ... เดินตามรอย “พ่อ” - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กเพลิน ... เดินตามรอย “พ่อ” พิมพ์ อีเมล
  เด็กเพลิน ... เดินตามรอย “พ่อ”

     อีกหนึ่งกิจกรรมครั้งสำคัญของผู้ปกครองเพลินพัฒนา ที่ตอกย้ำความเข้มแข็งของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีเด็กๆ เป็นเป้าหมายปลายทาง ทำให้การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ของเด็กๆ ในช่วงวัยอนุบาลเป็นสิ่งที่สัมผัสได้
     
     
     ต้องบอกว่า นี่อาจเป็นก้าวแรกๆ และก้าวเล็กๆ ของเด็กๆ ในช่วงวัยอนุบาล ที่จะได้โอกาสเดินตาม “ศาสตร์พระราชา” ผ่านฐานกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “เด็กเพลิน ... เดินตามรอยพ่อ” ที่ผู้ปกครองต่างทุ่มเททั้งพลังกาย และพลังใจ เนรมิตสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากแนวคิดของ “พ่อ” ไม่ว่าจะเป็น ฝนหลวง, ฝายชะลอน้ำ, เขื่อนรักษ์น้ำ, พอเพียง ๑ ไร่ ฯลฯ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ เรือใบ ดนตรี เป็นต้น มาให้เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ และลงมือทำ ก่อนถูกบรรจุอยู่ในกล่องความทรงจำ เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ ที่รอวันถูกนำไปเติมแต่งเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคตข้างหน้า
 
       
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

กลุ่มผู้ปกครองอาสาทุกท่าน

พี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ


ที่สละเวลามามอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับเด็กๆ เพลินพัฒนา ในโอกาสวันเด็ก ๒๕๖๐ ครับ
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา