ปณิธานทั้ง ๕... สู่ชีวิตจริง - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ปณิธานทั้ง ๕... สู่ชีวิตจริง

     เมื่อรูปที่มาจากทุกบ้านถูกนำมาหลอมรวมเป็นกำแพงศิลปะที่แสดงถึงความจงรักภักดี นับจากวันนั้นถึงวันนี้เราทุกคนได้มองเห็นถึงปณิธานของกันและกัน โดยมีปลายทางคือการ “ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา” ไปพร้อมๆกัน
 
     วันนี้... ใกล้ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะร่วมกันนำ “รูปที่มาจากทุกบ้าน” เดินทางกลับไปสู่ผนังของแต่ละบ้าน เพื่อน้อมนำปณิธานที่ตั้งมั่นในภาพมาสู่การดำเนินชีวิต ผ่านกิจกรรม “ปณิธานทั้ง ๕... สู่ชีวิตจริง”

ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปัน “ปณิธานทั้ง ๕... สู่ชีวิตจริง” ซึ่งประกอบไปด้วย
 
 

๑. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว


๒. ความเพียร


๓. รู้ รัก สามัคคี 


๔. ปรัชญาความพอเพียง


๕. ปิดทองหลังพระ

     เพื่อเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ อาทิ คลิปวิดีโอ / live สด / ผสมผสานการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ


  • คลิปมีความยาว ๑ - ๒ นาที
  • ประมวลภาพเล่าเรื่อง เนื้อหาพร้อมภาพอย่างน้อย ๓ ภาพ
  • ร่วมส่งผลงานผ่าน inbox โรงเรียนเพลินพัฒนาสื่อสารองค์กร /โพสต์ผ่าน FB ส่วนตัวและ tag โรงเรียนเพลินพัฒนาสื่อสารองค์กร /ผ่านช่องทางไลน์ แม่บี๋ - ประธานสภาฯ / ไลน์ ส.ส.ห้อง
 
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา