จอดรถ open house - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 
เรียนผู้เข้าร่วมงาน

 

เนื่องจากโรงเรียนเพลินพัฒนาจะมีการจัดงาน เปิดบ้าน...การเรียนรู้ (Open House)

 

  • รอบช่วงชั้นอนุบาลในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  • รอบช่วงชั้นประถม-มัธยมในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น.
 
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการจราจรจึงขอแจ้งข้อตกลงร่วมกัน
  • การจราจรภายในโรงเรียนจะหนาแน่นช่วงเวลา ๗.๓๐ – ๘.๐๐ น. เนื่องจากผู้ปกครองมาส่งนักเรียน จึงขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานOpen houseเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวโดยมีรายละเอียดจุดจอดรถและเวลาดังนี้
 
  ภายในโรงเรียน
 
  • ลานจอดรถหน้าอาคารอนุบาล (จอดได้ประมาณ ๓๐ คัน) จอดได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.

  • ลานจอดรถด้านหลังอาคารมัธยม (จอดได้ประมาณ ๑๐ คัน) จอดได้ตั้งแต่เวลา ๘.๑๕ น.
   
  ภายนอกโรงเรียน
 
  • ด้านหลังวิทยาลัยทองสุข (จอดได้ประมาณ ๑๐๐ คัน)จอดได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.

  • ร้านอาหารทะเลไท (จอดได้ประมาณ ๒๐ คัน) จอดได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.
   
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา