เปิดพื้นที่การเรียนรู้… PBL มัธยม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เปิดพื้นที่การเรียนรู้… PBL มัธยม พิมพ์ อีเมล
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โถงอาคารชั้น ๑ อาคารมัธยม ถูกจัดให้เป็นพื้นที่แสดงผลงาน PBL (Problem-Based Learning) หรือโครงงานเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้น๗ – ชั้น๙
 
     เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากโจทย์ในโลกจริงคู่ขนานไปกับโลกการเรียนรู้เชิงห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่อยากรู้และเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง โดยบูรณาการทักษะกับความรู้ที่สะสมมา ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก เพื่อหาคำตอบและแก้ข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีส่วนที่สำคัญคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกได้ว่า เพราะเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น และหากทำอีกครั้งจะแก้ไขปรับปรุงส่วนไหนอย่างไร
 
     ในปีนี้นักเรียนให้ความสนใจทำโครงงาน PBL ในหลากหลายหัวข้อทั้งวิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ สัมภาษณ์บุคคลในอาชีพต่างๆ รวมถึงเลือกทำโครงงานในเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น
 
     
     โครงงานของนักเรียนชั้น ๗ ด.ญ. พรดุษฎี รังษีนพมาศ (หนูดี) ด.ญ. อัญชิสา อัศวเหม (พลอย) ด.ญ. ญาณินเกษมสิน (น้ำทิพ) นำเสนอบนเวทีในห้องประชุมใหญ่ ในหัวข้อ Learning for the 21st century "ปัญหาการศึกษาไทยและทางออก ในมุมมองของผู้เรียน" ซึ่งเป็นหัวข้อที่นักเรียนกลุ่มนี้สนใจและศึกษา ในสิ่งที่ไม่มีสอน และต้องค้นหาความรู้และหาทางออกด้วยตนเอง ด้วยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว ประกอบกับสภาพสังคมที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหา จึงมองว่าสิ่งสำคัญที่เป็นต้นตอของปัญหาทุกอย่างคือระบบการศึกษา จึงสนใจศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และหาวิธีที่เด็กไทยจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยพัฒนาประเทศ
 
     ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งนักวิชาการ คุณครู นักเรียนที่เด็กๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสนุก และท้าทายมาก ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์อย่างมาก รวมทั้งได้ไปร่วมงานอีเวนท์การศึกษา และศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน เช่น วิดีโอออนไลน์การสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเด็กๆ บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่แค่จากอินเทอร์เน็ตเท่านั้น  
     
     โครงงานวิทยาศาสตร์ ของ ด.ช. ชวิศ กฤตนัย (จีน) ชั้น ๘ “นวัตกรรม Activated Charcoal จากเปลือกทุเรียน” Activated charcoal หรือ ถ่านกัมมันต์ ในปัจจุบันมีการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียและไม้ไผ่ แล้วนําถ่านกัมมันต์ไปใช้งานในหลายด้านเช่น นําไปใช้ในระบบกรองน้ำในงานอุตสาหกรรม,ใช้กรองอากาศในหน้ากาก, รวมถึงมีการนําไปใช้ดูดสารพิษในทางการแพทย์ด้วย จีนสนใจทดลองนำเปลือกทุเรียนมาเผาทำถ่านกัมมันต์บ้าง เมื่อนำมาทดสอบ วัดค่าต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณคาร์บอนสูงมาก สามารถแผ่รังสีอินฟราเรดได้เช่นเดียวกับถ่านแมคคา  
     
     โครงงานอุปกรณ์ทำน้ำเย็นของ ด.ช. ปัณณวิชญ์ หงส์ชนนันท์(ใบพลู) ชั้น ๘ ได้รับแรงบันดาลใจจากที่บ้านเลี้ยงปลาต้องใช้ที่ทำน้ำเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิในตู้ปลาให้ได้ประมาณ ๒๕ OC จึงคิดว่าจะดีไม่น้อยถ้าสามารถทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เองจึงสนใจนำหลักการของเครื่องทำน้ำเย็นมาประยุกต์โดยใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาทดแทน ซึ่งพบว่าสามารถทำความเย็นได้เช่นกันในราคาที่ถูกกว่ามาก  
     
     โครงงาน PBL ของ ด.ญ. ณกมล แสนสุขทวีทรัพย์(เกน) ชั้น ๙ สนใจศึกษาว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งๆ แล้วแต่ละงานมีหน้าที่อย่างไรบ้าง รวมถึงการประสานงานต่างๆ ผ่านการสัมภาษณ์ พูดคุยกับคุณจตุพร สุคันธมาลย์ Managing Director บ.เคทู เอ็กซิบิทจำกัด บริษัทออแกไนเซอร์ชั้นนำ ซึ่งพบว่าเบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ต งานโชว์ต่างๆ มีการวางแผนมากกว่าครึ่งปี โดยมีหน่วยงานที่ช่วยในการจัดคอนเสิร์ต เช่น Team Creative คิด ธีมงาน (เพลง, เรื่องราวที่จะนำเสนอ) Designer ออกแบบรูปแบบเวที หาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบรรยากาศของฮอลล์ที่จะจัด Music Director เลือกสรรเพลงให้เข้ากับธีมของการแสดง Sound Engineer ควบคุมเสียง Make Up Artist คิดเครื่องแต่งกายให้เข้ากับแต่ละเพลง และมีความโดดเด่น เป็นต้น  
     
     โครงงาน Herbal Lip Balm โดย ด.ญ.ปราย วงศ์รุ่งภากร (ปราย) ด.ญ.ณัฐณิชา วัฒนวรางกูร (แน็ตตี้) ด.ญ. รติมา บันโนะ (มี่จัง) ด.ญ.พัทธมน พรหโมปการ(ยาหยี) ชั้น ๙ ที่ทุกคนช่วยกันปรับส่วนผสม สี กลิ่นของลิปมันที่ริเริ่มทำเมื่อปีก่อน ได้ส่วนผสมที่ลงตัว เป็นลิปมันถนอมริมฝีปากคุณภาพเยี่ยมในแพคเกจที่เลือกสรรค์กันเองเพิ่มจุดขายด้วยส่วนประกอบของสมุนไพร สามารถขายให้กับผู้นิยมเครื่องสำอางจากธรรมชาติได้ไม่น้อย  
     
     PBL เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้เด็กได้รับการบ่มเพาะขีดความสามารถ (competency) ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการนำเสนอ และการตอบข้อซักถามสดๆ ซึ่งเป็นขีดความสามารถหนึ่งที่จำเป็นเพื่อฝึกการคิดแก้ปัญหาเตรียมพร้อมเผชิญกับโลกการงานจริงในอนาคต
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา