นำเสนอโครงงาน PBL ช่วงชั้นมัธยม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
นำเสนอโครงงาน PBL ช่วงชั้นมัธยม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
        “ตลาดนัดไอเดีย” ของพี่ๆ มัธยมในงานออกบูธโครงงานเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา
       
       
     บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ โครงงานไม่ถูกจำกัดกรอบแค่ในห้องเรียน หากแต่เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกมองหาปัญหาในโลกจริง เพื่อหาคำตอบ หรือทางออกด้วยตนเอง โดยบูรณาการทักษะ และความรู้ที่สะสมมา ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ และลองผิดลองถูก ฝึกการประเมินโครงการ เพราะเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรในครั้งถัดไป
 
     
     ทั้งยังช่วยฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน เก็บข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จากผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำโครงงานในครั้งต่อไป
 
     บรรยากาศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน จากการได้เห็นแนวคิด และการทำงานที่หลากหลาย โดยการนำเสนอผลงาน PBL ในครั้งนี้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
 
     
 

สุขภาพ & อาหาร ๑๓ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์& สิ่งแวดล้อม ๑๖ กลุ่ม
จิตวิทยา&สังคม ๙ กลุ่ม
อาชีพ&งานฝีมือ ๑๗ กลุ่ม

     “ตลาดนัด ไอเดีย” ที่ช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิด มอบโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง

     
        
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา