สำรวจ บวรสถาน วัด บ้าน และชุมชน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
     
 
     ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่เขตวัดก็สัมผัสได้ถึงความสงบ และเห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงมีร่องรอยวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนที่ใช้การโดยสารทางน้ำเป็นหลัก สถาปัตยกรรมโบราณที่แฝงความเชื่อ ความศรัทธาปรากฏให้เห็น เช่น การนำเศษกระเบื้องจากจาน ชาม มาตกแต่งกำแพง หรือการปั้นรูปจระเข้ลักษณะต่างๆ ตามมุมหลังคาโบสถ์ วิหารภายในวัด
 
     
     คุณครูพาเด็กๆ ถวายสังฆทาน สวดมนต์ทำจิตใจให้ผ่องใส ฝึกสมาธิ และเดินจงกรม ก่อนกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นได้แวะเวียนเรียนรู้วิถีชุมชน บ้านป้าตุ้ย ทำขนมเปียกปูนกะทิสด เด็กสนุกกับการ ชั่ง ตวง และผสมแป้ง สำรวจ รูปลักษณ์ กลิ่น และการเปลี่ยนรูปจากแป้งเป็นขนมเปียกปูนที่หอมหวาน ต่อด้วย “บ้านเครื่องหอม” เรียนรู้การทำแป้งร่ำโบราณ เด็กๆได้ลงมือทำ ได้สัมผัส ดมกลิ่นและลงมือทำด้วยตนเอง
 
     

     เมื่อเป็นผู้รับแล้วในช่วงบ่ายจึงต้องฝึกเป็นผู้ให้บ้าง ก่อนกลับเด็กๆ ได้เล่านิทาน ร้องเพลง ให้น้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา พร้อมทั้งนำสิ่งของ ของเล่นมอบเป็นที่ระลึกให้น้องๆด้วย

 

 
     
     
     การมาภาคสนาม ๑ วันเต็มในครั้งนี้เป็นการสำรวจ เรียนรู้ บันทึก ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เปิดมุมมองใหม่ ขยายความคิด ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โลกอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะ
 
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา