เผยศักยภาพผ่านโครงงาน PBL - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
เผยศักยภาพผ่านโครงงาน PBL พิมพ์ อีเมล
 
     กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่การนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ เป็นประโยชน์ มีการระบุเป้าหมายที่ชัดเจน โดยต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อน (Collaboration) ทักษะการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Clitical Thinking) เช่นมีการตั้งคำถามจากชีวิตจริง ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงาน (Communication) ทักษะการใช้เครื่องมือ (Digital Literacy) และทักษะการเขียน(Academics Writing)
 
     
     Pechakucha - เพชาคุทช่ะ การนำเสนอเล่าเรื่องแบบ ๒๐ / ๒๐ คือรูปแบบที่นักเรียนช่วงชั้นมัธยมใช้ในการนำเสนอ โครงงาน PBL ในครั้งนี้ นั่นคือ ๒๐ สไลด์ๆ ละ ๒๐ วินาที สั้น กระชับ จบการนำเสนอภายใน ๖ - ๗ นาทีแต่ทรงประสิทธิภาพในการสื่อสาร ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการนำเสนอรูปแบบนี้คือการลำดับความคิดมากกว่าท่องจำตัวหนังสือบนสไลด์ โดยต้องอาศัยการวางแผนในการพูดมากขึ้น โดยสไลด์จะมีความเรียบง่าย เน้นภาพ infographicที่สวยงามเข้าใจง่าย สะดุดตาผู้ฟัง และที่สำคัญมีความเป็นตัวเองเพื่อให้การนำเสนอลื่น ไหล บวกกับโทนเสียงและ การใช้ภาษากาย ท่าทางการยืน การใช้มือ ประกอบการเล่าเรื่อง คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยดึงดูดผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น
 
       ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานในแต่ละขั้นตอนย่อมพบอุปสรรคปัญหา มีทั้งบรรลุเป้าหมายและ “ล้มเหลว” ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่า PBL หัวข้อนี้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หากแต่กระบวนการทำงานทั้งหมดต่างหากที่จะบอกได้ว่าโครงงาน PBL ชิ้นนี้ได้ลงมือทำเต็มที่แล้วหรือไม่ การมองเห็นตัวเอง และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าล้มเหลวเพราะอะไร พร้อมหาทางออกของปัญหา คือสิ่งสำคัญเพราะในชีวิตจริง ความสำเร็จย่อมผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน
     
        
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา