ลมข้าวเบา ๒๕๖๐ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ลมข้าวเบา ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
 
     เทศกาล "ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทศกาลแห่งความสุขของชาวเพลินพัฒนาปีนี้จัดขิ้นภายใต้แนวคิด
“วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำ”

 

     
     
     สนามลานเล่นถูกเปลี่ยนให้เป็นตลาดโบราณตามแนววิถีไทย ผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกัน สวมผ้าไทย ถือปิ่นโต หิ้วตะกร้า ในส่วนของร้านค้านั้นก็ร่วใจกันลดขยะจากบรรจุภัณฑ์เน้นการใช้ภาชนะจากธรรมชาติ การแสดง การละเล่น ซุ้มกิจกรรม รวมถึงร้านค้าต่างๆ ภายในงานคือพื้นที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ
 
     
     ขอขอบคุณหมู่บ้านบางเพลินโดยคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนานำโดยแม่น้อง คุณนลิน เพ็ชรอินทร์ ผู้ปกครองน้องลินาเตรียมอนุบาลห้อง ๑ ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ลานละเล่นแบบไทยๆ
 
       
     คณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา พร้อมคณะทำงาน และแม่บี๋ คุณสิติมา มุรธาทิพย์ ผู้ปกครองน้องหนูดี ชั้น ๓/๒ ประธานสภาฯ รวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 
     
     ขอขอบคุณทุกๆส่วนงานในโรงเรียน ช่วงชั้นต่างๆ ที่จัดชุดการแสดงเข้าร่วม ส่วนงานสนับสนุน รวมถึง แม่บ้าน รปภ. ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ
 
     
     ขอชื่นชมทีมงานพี่ๆมัธยม light & sound ที่ช่วยดูแลระบบ แสง สี เสียง บนเวที และลานการแสดงบ้านบางเพลินได้อย่างดี
แล้วพบกันใหม่ในงานลมข้าวเบา ๒๕๖๑ นะคะ
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา