PBL Live 2560 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
พิมพ์ อีเมล
 
     การนำเสนอโครงงาน"การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน" (Problem-Based Learning: PBL) ของชั้น 7-น้องเล็กสุดมัธยม ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นรอบนำเสนอบนบนเวทีห้องประชุมใหญ่ (Oral Presentation)
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น7) รอบเช้า
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น7) รอบบ่าย
 
     การสะท้อนและบอกเล่า "ประสบการณ์เรียนรู้ที่เด็กเป็นเจ้าของ" ของนักเรียนชั้น 8 (ม.2) เด็กเรียนรู้ได้กับทุกเรื่องโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่เขาสนใจ เด็กก็จะเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการนำเสนอโครงงาน "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน" (Problem-Based Learning: PBL) โดยนำเสนอบนเวทีห้องประชุมใหญ่ (Oral Presentation) ครั้งนี้ได้ตอกย้ำให้เห็นการเรียนรู้จากโจทย์ที่ตั้งเอง ทั้งการได้แก้ไขอุปสรรค ได้เรียนรู้ ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ไปบน "กระบวนการทำงาน" และส่ิงสำคัญคือรู้ว่าหากได้ทำงานอีกครั้งควรจะแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า
 
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น8) รอบเช้า
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น8) รอบบ่าย
 
     การนำเสนอบนเวทีห้องประชุมใหญ่ (Oral Presentation) ของนักเรียนชั้น 9 (ม.3) นับเป็นครั้งสุดท้ายของมัธยมต้น ทำให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากชั้น 7 (ม.1)....การนำเสนอบนเวทีนี้ทำให้ผู้ฟัง-ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้ความรู้สึก ความคาดหวัง ความผิดหวัง ความพอใจ และการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ของนักเรียน....ที่มากกว่าการได้เห็นเพียง "ผลงาน" ในนิทรรศการที่นักเรียนจะออกบูธในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.นี้
 
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น9) รอบเช้า
Problem - Based Learning Oral Presentation 2018 ช่วงชั้นมัธยม (ชั้น9) รอบบ่าย
    
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา