ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
  ไอเดียเด็ดเด็กมัธยม
ต่อยอดโครงงานวิทย์หาค่าขนมระหว่างเรียน


     บทสัมภาษณ์ นส.ปติมา จงยิ่งศิริ (น้องปั้น) นักเรียนชั้น ๑๒ ของเพลินพัฒนา  จาก หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ประชาชื่น ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
  "เพลินพัฒนา" โรงเรียนทางเลือก เพื่ออนาคต

สกู๊ปสัมภาษณ์ คุณ ทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา
จากหนังสือพิมพ์ มติชนรายมวัน คอลัมน์ ประชาชื่น
ฉบับวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา