ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
 
 
  ของเล่นจากธรมชาติ 

     ดิน...ไม้...ทราย...น้ำ สิ่งรอบตัวที่เด็กสามารจะนำมาพัฒนาการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกจินตนาการทักษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้อย่างมหัศจรรย์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
  เปิดตลาด อาหารดี ๔ ภาค

     จากการเรียนรู้เรื่องข้าวของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ตั้งแต่การเรียนองค์ประกอบตลอดจนออกไปเรียนรู้ ณ สถานที่จริงและทำอาหาร จนมาเป็นการเปิดตลาดให้ผู้ปกครองได้ชื่นใจกันก่อนที่จะส่งเด็กๆสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นประถมต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา