ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      

     "เด็กทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน หน้าที่ของพ่อแม่คือการสร้าง ‘Eco system’ หรือสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้โดยพ่อแม่ต้องให้โอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อเด็กจะได้ค้นพบความชอบ ความสนใจของแต่ละคน ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ คอยสังเกตลูกว่าสนุกกับเรื่องอะไรเพื่อต่อยอดเรื่องที่เขาเริ่มต้นสนใจ สนุก ได้เจอสิ่งท้าทายและพยายามก้าวไปอีกขั้นให้ได้ การได้ลองสนามสอบ แพ้บ้าง ชนะบ้าง พ่อแม่ก็คอยให้กำลังใจเสริมพลัง ยังมีเด็กอีกหลายคนที่มีความสามารถถ้ามีการทำงานร่วมกัน 'สามประสาน' โรงเรียน บ้าน และตัวเด็ก ก็สามารถสร้างเด็กให้มีคุณภาพในด้านที่เด็กสนใจและสนุกได้ "

โดย :คุณทนง โชติสรยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา

 
   
   
   
   
   
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา