PBL - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
PBL
PBL Live 61 พิมพ์ อีเมล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
PBL Live 2560 พิมพ์ อีเมล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เผยศักยภาพผ่านโครงงาน PBL พิมพ์ อีเมล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“Glass Bottle DIY” พิมพ์ อีเมล
  “Glass Bottle DIY”

     อีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆ จากโครงงาน PBL มัธยม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา