ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พิมพ์ อีเมล
ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิมพ์ อีเมล
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
 
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น 12 ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะสาขาที่สนใจได้สำเร็จ และเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่รอการสัมภาษณ์ และรอยื่นรับตรง ขอให้ผ่านการคัดเลือกตาม คณะ สาขาที่หวังนะคะ
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา