รร. ปรินส์รอยแยลส์ดูงาน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
รร. ปรินส์รอยแยลส์ดูงาน พิมพ์ อีเมล
  รร. ปรินส์รอยแยลส์ดูงาน
 

      เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๕๕ ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและคุณครูจาก รร. ปรินส์รอยแยลส์ จ. เชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานช่วงชั้นประถมที่ รร. เพลินพัฒนา
 
     ซึ่งมีคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้ให้การต้อนรับ และได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันโดยตัวแทนจากช่วงชั้นประถมต้น คุณครูศรัณธร แก้วคูณ ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑ และตัวแทนจากช่วงชั้นประถมปลาย คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒ ก่อนพาไปชมการเรียนการสอนและบรรยากาศโดยภาพรวมของโรงเรียน
 
     “ เชื่อมั่นว่านักเรียนที่ได้รับโอกาสในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่และพัฒนาโลกใบนี้ไปพร้อม ๆ กัน ” ตัวแทนจากคณะผู้มาศึกษาดูงานกล่าว
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา