รวมใจอนุบาล - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
รวมใจอนุบาล พิมพ์ อีเมล
  รวมใจอนุบาล
โดย คุณครูเยาวราช สิทธิภู่ประเสริฐ (ครูติ๊ก)

     ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ช่วงชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรม “รวมใจอนุบาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
 
     ทั้งยังเตรียมความพร้อมคุณครูก่อนที่จะเปิดเทอมได้เห็นถึงกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้กับเด็กๆ ได้ในชั้นเรียน นอกจากนี้เพื่อให้ครูได้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องเพื่อการประเมินคุณภาพ โดยจัดทั้งภายในรั้วอนุบาล และสถานที่ภายนอก
 
     
     คุณครูได้ทำความเข้าใจกับวิสัยทัศน์ แนวคิดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนเพลินพัฒนาและการประกันคุณภาพโรงเรียน ร่วมกันมองเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณครูเก่าและใหม่ที่จะได้ทบทวนเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากนั้นจึงร่วมกันเขียนแผนในเชิงบูรณาการ และร่วมวางแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม “ห้องเรียนเล่าเรื่อง” เพื่อสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เด็กรักการเรียนรู้ เช่น มีการจัดบอร์ด หรือนำผลงานจากฝีมือเด็ก ๆ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาตกแต่งภายในห้องเรียน
 
     และในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๕๕ ทีมคุณครูอนุบาลได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมที่ กองบินกำแพงแสน จ.นครปฐม คุณครูได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้รู้จักกันมากขึ้น ช่วยสร้างความสามัคคี ความอดทน และกิจกรรมฐานที่ทางคุณทหารเตรียมให้กับคุณครู และยังเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรม “โดดหอ” แม้วันที่คุณครูเดินทางไปจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและแสงแดดที่ร้อนมากแต่คณะครูทุกคนก็ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เพื่อเก็บประสบการณ์ดีๆไว้สำหรับทำกิจกรรมกับเด็กๆ ของพวกเราต่อไปค่ะ  
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา