คณะครูภาคใต้ดูงานเพลิน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
คณะครูภาคใต้ดูงานเพลิน พิมพ์ อีเมล
  คณะครูภาคใต้ดูงานเพลิน

     เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานโดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 
     ก่อนการดูงาน คณะครูได้ร่วมสะท้อนอุปสรรค ความมุ่งหวังและสิ่งที่ต้องการได้รับเพิ่มเติมเพื่อให้การมาดูงานครั้งนี้ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วน เช่น “ เหตุการณ์ความไม่สงบ บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ ขาดสื่อการเรียนการสอน อยากให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านอาคารเรียน บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้มาตรฐาน มีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ”
 
      บรรยากาศการดูงานครั้งนี้จึงพิเศษกว่าทุกครั้งด้วยรูปแบบการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้คณะได้วนครบทุกฐาน ประกอบด้วย ฐานบอกเล่ากระบวนการ PBL ฐานปีนหน้าผา ฐานห้องเรียน Learn Education และปิดท้ายด้วย คุณทนง โชติสรยุทธ์ และคุณแม่อ้อ-ธนิดา ดิษยบุตร ชวนคุณครูทำกิจกรรมกลุ่มในการร่วมกันเสนอแนะว่า จะทำอย่างไรให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น
 
     นอกจากนี้คุณทนง โชติสรยุทธ์ ยังได้นำประด็นจากเสียงสะท้อนทั้งหมดที่ได้รับจากคณะครูภาคใต้บอกเล่าให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท่านรัฐมนตรีให้ร่วมแก้ไขหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา