Educational Drama Techniques - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
Educational Drama Techniques พิมพ์ อีเมล
 

Educational Drama Techniques
for Early Childhood

     ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา คุณครูช่วงชั้นอนุบาลได้อบรมเชิงปฏิบัติการ Educational Drama Techniques for Early Childhood โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Mr.Colin Schumacher

 
     เพื่อให้คุณครูได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านเทคนิคที่หลากหลาย เช่น Creative classloom Control, The Library without books,Game for Teching / Learning,Multiple lntelligences HG,Voice Work and Play,Simulation Excercises and Movement & Body in Space
 
     เด็กแต่ละคนมีความฉลาด ความถนัด ความสนใจ วิถีการเรียนรู้หรือ “พหุปัญญา” ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้ตามความสามารถ เช่น ความสามารถด้านการใช้ภาษา ความสามารถในการคิดคำนวณ ความสามารถในด้านดนตรี ความสามารถในการมอง ความสามารถในการใช้ร่างกาย ความสามารถในการใช้สมาธิ ความสามารถในการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เด็กๆ มีลีลาการเรียนรู้ และความสนใจที่ต่างกัน การทำกิจกรรมแบบบูรณาการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอดแทรกเทคนิค ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมความความสนใจของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบในทุกด้าน
 
     กิจกรรมที่ได้รับการอบรมจาก Mr.Colin Schumacher เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนวบูรณาการ ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตั้งแต่การจัดการชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
 
Control space

     การหาพื้นที่ของตนเองโดยหาพื้นที่ยืน ที่ไม่ชิดกับเพื่อน สามารถกางแขน และหมุนตัวได้โดยไม่ชนกับเพื่อน โดยให้ผู้ยืนจดจำตำแหน่งของตนเองไว้

     การใช้ท่ายืนที่ผ่อนคลาย ยืนแยกขาเสมอกับหัวไหล่ ศีรษะตั้งตรง และผ่อนคลายเหมือนมีลูกโป่งลอยอยู่เหนือศรีษะ มือและแขนปล่อยตามสบาย
 
     
     ระบบการหายใจที่ผ่อนคลาย ใช้มือสัมผัสที่หน้าท้องช่วงกะบังลมเบาๆ หายใจเข้าท้องพอง ขณะหายใจออก เผยริมฝีปากเล็กน้อย ปล่อยลมออกให้ท้องแฟบ ตามจังหวะ
 
     Circle space การจัดพื้นที่แบบวงกลม โดยอาจใช้คำสั่งเพิ่มเติม เช่น จัดเรียงตามวันเกิด อายุ (Age time line) Discussion space การจัดพื้นที่สำหรับพูดคุยสรุปกิจกรรม อาจเป็นแถวตอนเรียง ๑ แถวหน้ากระดาน โดยใช้หัวหน้าทีมนำแถวและตามด้วยสมาชิก
 
      ๒. เทคนิคการแต่งเรื่องจากภาพ – ภาพเพียง ๑ ภาพอาจมีความหลากหลายตามจินตนาการและความคิดของแต่ละคน สามารถทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะโดยมี keyword what where when why เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้แต่งได้คิด อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มการคาดเดาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น  
     
     ๓. เทคนิคการใช้และการออกเสียง สำหรับเด็กๆ ครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น นักมายากล นักแสดง แม่ครัว นักร้อง ซึ่งการให้สาระต่างๆ พร้อมกับควบคุมชั้นเรียนด้วยนั้น จะต้องใช้ “พลังเสียง” ซึ่งถ้าครูใช้ไม่ถูกวิธี จะทำให้เหนื่อยและอ่อนล้า คุณครูจึงได้เรียนรู้เทคนิคและบริหารอวัยวะที่จำเป็นในการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก – บรือปาก รัวริมฝีปาก ลิ้น – ใช้ลิ้นสำรวจฟัน แลบลิ้นยาวๆ ลำคอ – ออกเสียงสั่นในลำคอ ช่องเสียง – หาวให้ลมผ่านในลำคอ เพื่อให้หลอดเสียงผ่อนคลาย กะบังลม –หายใจเข้า และออกเป็นจังหวะลึกๆ ซึ่งเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ ครูสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและเด็กได้
 
     ๔. การสะกดจิต (Columbian hypnosis) เป็นกิจกรรมที่สร้างสมดุลของสมอง ๒ ด้าน ให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ โดยเคลื่อนไหวช้าๆ ตามมือของเพื่อนในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์ท่าทางให้เพื่อนทำตามไปพร้อมกัน ช่วยฝึกการย่อ-ยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ สามารถให้เด็กๆ ทำเพื่อช่วยสร้างสมาธิเตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
     
บางส่วนจากคุณครู
คุณครูกมลวรรณ รักผล (ครูมล) : จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ต่อยอดโดยบอกเล่าให้เพื่อนร่วมงาน รับรู้และต่อยอดสู่กิจกรรมอื่น
 
คุณครูกัญญารัตน์ เกตุบุญลือ (ครูแหม่ม) : นำกิจกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ในแผนและจัดทำกิจกรรมกับเด็ก
 
คุณครูอิชยา เตรมะวงศ์ (ครูปุ่น) : จะนำมาประยุกต์ในการเล่านิทาน การใช้เสียงที่สูง -ต่ำ เพื่อให้เด็กสนใจ
 
คุณครูพรศรี เอี่ยมสังข์ทอง (ครูจุ๋ม) : การดูแลตนเองในการใช้เสียงภายในชั้นเรียน
 
     Mr.Colin Schumacher เป็นครูสอนการแสดง ผู้ดำเนินรายการและผู้อำนวยการผลิตละครและผลิตภาพยนตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ กำกับ การผลิตละครและภาพยนตร์ข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความสามารถในการเขียนบทละคร บทภาพยนตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Making Meaning Screen ให้กับคุณครู ผู้กำกับละครและผู้กำกับภาพยนตร์มาแล้ว กว่า ๑,๙๐๐ คน ทั้งในออสเตรเลีย ไทย เวียดนาม มัลดีฟส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และโปรตุเกส  
     
     Mr.Colin ได้ร่วมงานกับหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ในการฝึกอบรมและแนะนำการประยุกต์ใช้ยุทธศาตร์การละครและเทคนิคการละครตะวันตกในชั้นเรียน ให้กับคุณครูในประเทศไทยมากว่า ๒๐ปี
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา