เยี่ยมชม KM&ICT นิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เยี่ยมชม KM&ICT นิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล
       เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาทางโรเงรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน
 
     ที่ได้เข้ามาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณครูปาด - ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณครูใหม่ - วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ ร่วมด้วย คุณครูชัญญานุช คมกฤส หัวหน้าส่วนพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน ในหัวข้อ “การจัดการความรู้เพื่อการบริหารการศึกษา” เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการจัดการความรู้ที่นำมาใช้บนหน้างานการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะเยี่ยมชมยังได้ร่วมพูดคุยถึงการเปิดชั้นเรียน Lesson study กระบวนการที่นำมาซึ่งการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๔ ปี
 
     หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายจึงได้พูดคุยกับคุณครูแดง - ขวัญรัตน์ เลิศสัตยานุศักดิ์ ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมคณะทำงาน ทำให้เห็นถึงโปรแกรมของโรงเรียนที่มีวิวัฒนาการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้บนหน้างานจริง ช่วยให้คุณครู และบุคลากรทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบการฝึกอบรมครู และบุคลากรให้ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมโรงเรียนอีกด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา