ม.นครพนม และ อ.ลำสนธิ ดูงานอนุบาล - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
ม.นครพนม และ อ.ลำสนธิ ดูงานอนุบาล พิมพ์ อีเมล
  ม.นครพนม และ อ.ลำสนธิ ดูงานอนุบาล

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะนักศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ช่วงชั้นอนุบาล
  
     ต่อเนื่องในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะดูงานจากอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมช่วงชั้นอนุบาลด้วยเช่นกัน เริ่มตั้งแต่ชมกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า กิจกรรม SENSORY กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมศิลปะ เดินชมบรรยากาศและพื้นที่ของอนุบาล หลังจากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ
 
     
     “ ประทับใจ บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ ขอชื่นชมผู้บริหารและคุณครูทุกคน ,การใช้เพลงและเกมส์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง) การนำเพลงมาใช้ในการสอนให้เกิดการผ่อนคลายและกระตุ้นให้พร้อมที่จะเรียนรู้ ,การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย กิน นอน เล่น และปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ” ความคิดเห็นบางส่วนจากคณะดูงาน
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา