๔ โรงเรียน กทม. ดูงานเพลิน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  ๔ โรงเรียน กทม. ดูงานเพลิน

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก (Global fund) ร่วมกับสถานศึกษาจำนวน ๔ แห่งในกรุงเทพมหานคร
 
     ประกอบด้วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้มาศึกษาดูงานช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีคุณครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม ร่วมด้วยคุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล(ครูภู) ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้น ให้การต้อนรับ บอกเล่าภาพรวมและเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมชวนคิด จากนั้นคุณครูธฤตมน แสนศรี (ครูลูกหว้า) หัวหน้าโครงการแนะแนว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงระบบดูแลช่วยเหลือ การแนะแนวด้านการเรียน รวมถึงการดูแลพฤติกรรมวัยรุ่น และตอบข้อซักถามต่างๆ
 
     
     ในช่วงบ่ายเป็นการพูดคุยถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การทำโครงงาน PBL ปิดท้ายด้วยการร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนมัธยมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยียนในครั้งนี้ไม่น้อย
 
“ชอบที่ให้นักเรียนได้เป็นตัวของตัวเอง แต่อยู่ในขอบเขต”
“การสอนที่นี่ไม่เหมือนใคร ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก จนตนเห็นแล้วทึ่ง จะนำไปปรับใช้ ในการเรียนการสอนของตน และพยายามจะทำให้ได้ดีที่สุด ”
“เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกิจกรรมเชิงบวกต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งภาพกิจกรรมและเรื่องราวที่ได้สัมผัสทำให้อยากกลับเป็นเด็กอีกครั้ง”

บางส่วนจากคณะเยี่ยมชม
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา