ผลิดอก..ออกผล.. ศิษย์รุ่นแรกเพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  ผลิดอก..ออกผล.. ศิษย์รุ่นแรกเพลินพัฒนา

     ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นแรกพร้อมใจนัดรวมพลถ่ายภาพแห่งความทรงจำ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสดใส ทำให้นึกย้อนวันวาน พื้นที่แห่งนี้เคยบ่มเพาะ หล่อหลอมศิษย์รุ่นนี้
 
     ไม่น่าเชื่อว่าเผลอนิดเดียวจากเด็กๆ ในวันนั้น ค่อยๆ เติบโตเป็นหนุ่มสาวในวัยทำงานที่เฉียบคมทางความคิด หลายคนจบการศึกษาในปีนี้และทยอยรับปริญญา บางคนเหลืออีกปี หรือ ๒ ปีตามหลักสูตร บางคนเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาโท บางคนค้นพบความชอบจึงเลือกศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจ และบางคนมุ่งมั่นกับงานในเส้นทางอาชีพตามที่ตนเองได้เลือก
 
       ผมตั้งใจจะทำงานในวงการบันเทิงด้านแอนิเมชั่นครับ” นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์(แก่น) จบการศึกษานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชื่นชอบงานแอนิเมชั่น และเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Final List Awards แอนิเมชั่นระดับโลกจากเวที ASIA DIGITAL ART AWARD 2012 (ADAA) ณ ประเทศญี่ปุ่น
     
       นายฉันทพัฒน์ ไคยฤทธิ์(เบนซ์) จบการศึกษนิเทศศาตร์ สาขาโฆษณา ม.กรุงเทพ ค้นพบความชอบอีกอย่างคือเชฟอาหารฝรั่ง “ผมจะเรียนการทำอาหาร ๑ ปีที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล จากนั้นตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการเป็นเชฟในโรงแรมเพื่อหาทุนก่อนและตั้งใจจะเปิดร้านอาหารของตัวเองบวกกับความรู้ด้านนิเทศ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ จึงคิดว่าทำได้ครับ”
     
       น.ส.นริสา เยาวลักษณ์(ชมพู่) ศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี(ปริญญาตรีและโท) “ตอนนี้จบในระดับปริญาตรีแล้วค่ะ เรียนค่อนข้างหนักเพราะต้องใช้เวลาเรียนให้จบปริญญาตรีภายในสามปีครึ่ง และเรียนต่อปริญญาโทอีกปีครึ่ง”
     
       นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน(ณัฐ) ศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์ ผมเรียนสถาปัตยกรรม ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๑ - ปี ๔ จึงเรียนทั้งออกแบบบ้าน พิพิธภัณฑ์ ออกแบบอาคาร มีโอกาสไปฝึกงานบริษัทแถวสาทรเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมออกแบบภายนอก ได้ทำงานจริง ได้เรียนรู้เรื่องอื่นด้วยที่นอกเหนือ เช่น เรื่องกฎหมายอาคาร สัญญา งบประมาณ ในการทำงานจริงการออกแบบไม่ใช่แค่ถูกใจเรา บางงานที่เป็นโครงการใหญ่ๆ แก้แบบกันหลายปีเพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ผมชอบงานออกแบบแต่ไม่ใช่แค่โชว์ต้องถูกนำมาใช้ได้จริงครับ
     
       น.ส. ทิพรดา ตากดำรงค์กุล(ไพน์)จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาแพ่ง-อาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไพน์ตั้งใจอยากเป็นผู้พิพากษา ซึ่งจะสอบผู้พิพากษาได้ตอนอายุ ๒๕ ปี หลังจากนี้จึงต้องเรียนและเตรียมสอบต่างๆ ตามเกณฑ์การสอบผู้พิพากษา โดยหลักๆ คือต้องใช้วุฒิเนติบัณฑิต ใบอนุญาตว่าความ และอาจใช้วุฒิปริญญาโทด้วย การเรียนเนติบัณฑิตจะใช้เวลาเรียนหนึ่งปี ซึ่งไพน์ตั้งใจสอบให้ผ่านโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ระหว่างนี้ก็พยายามตั้งใจเรียนและเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ อาจทำงานกฎหมายเล็กๆน้อยๆตามโอกาสและเวลาที่มีค่ะ
     
       น.ส.เมริษา ยอดมณฑป (เม) จบการศึกษาปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมมีแผนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่อังกฤษ ด้าน Early Intervention in Psychosis ที่ King's College London หลังจบปริญญาโท เมมีเป้าหมายทำงานในโรงพยาบาลที่อังกฤษเพื่อหาประสบการณ์ก่อนจะกลับมาทำงานที่ไทย และถ้าสามารถขอทุนได้ก็จะศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก
     
 

     น.ส.ณิชา พิมพ์ทอง (ลูกปลา) จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๑ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ด้าน Piano Performance วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนมากมายทั้งระดับในประเทศและ International รวมทั้งได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ของประเทศในการสอบเปียโนระดับ LTCL ปี 2010 อีกทั้งยังได้รับเชิญไปแสดงเปียโนที่ต่างประเทศ

ลูกปลาได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Bowling Green State University, Ohio, USA จะเดินทางต้นเดือนสิงหาคมนี้

     
       น.ส.จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล (แจน) จบการศึกษาปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น Freelance รับงานใน studio ถ่ายภาพ รวมทั้งถ่ายทำภาพยนตร์ กำลังจะเรียนภาษาเพิ่มเติม
     
ขอเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่าทุกคนประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพที่ตั้งใจนะคะ
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา