คุณทนงบรรยายให้นักศึกษาจุฬา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงประเทศ

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้ไปบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตปริญญาโทและเอกที่เข้าใหม่
 
     จำนวน ๑๓๘ คน ของภาควิชานโยบาย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ปัญหาการศึกษาของประเทศ : ปัญหาของใคร" ชวนคุย ชวนคิด กระตุ้นให้นิสิตมีบทบาทมากขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแม้ตัวเล็กๆ ก็ตาม
 
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา