เสวนา “กิจกรรมสำคัญไม่ด้อยกว่าวิชาการฯ” - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  ผู้อำนวยการเพลินพัฒนา ร่วมเสวนา
“กิจกรรมสำคัญไม่ด้อยกว่าวิชาการฯ”


     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาได้ไปร่วมเวทีเสวนาให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่๑ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมพันคน
     
     ในหัวข้อ “กิจกรรมสำคัญไม่ด้อยกว่าวิชาการ และวิศวกรที่เป็นที่ต้องการของสังคม” เพื่อกระตุ้นให้นิสิตสนใจทำกิจกรรม และสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยมี คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ คุณพิภพ วิวัฒนะประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเมโทรอุตสาหกรรม ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง ๓ ท่านร่วมเสวนา หลังจากนั้นเป็นการประชุมกับกรรมการชมรมทางวิชาการทุกชมรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมให้มีความหมายต่อการพัฒนาตนเอง และประเทศ  
     
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา