ผอ.เพลินพัฒนา บนเวทีปฏิรูปการศึกษา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  ผอ.เพลินพัฒนา บนเวทีปฏิรูปการศึกษา

     คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ "กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับครูและผู้บริหารในการปฏิรูปการศึกษา"
 
     ที่งานประชุมวิชาการของคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คุณทนง ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความเข้มแข็งของประเทศ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ
 
     หลังบรรยายให้คุรุสภาแล้ว คุณทนง ได้ไปบรรยายต่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนชายขอบกว่า ๒๐ แห่ง เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนชายขอบ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โดยใช้เวลาบรรยาย ๔ ชั่วโมงเต็ม (๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) เป็นการบรรยายที่ยกกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มนี้ เกิดความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในโรงเรียนชายขอบ จากสิ่งที่ดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาให้เป็นไปได้ และชักชวนมาทำงานร่วมกับ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ที่คุณทนง เป็นประธาน เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อนำร่องก่อนการขยายผลไปสู่โรงเรียนชายขอบ และโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศอีกกว่าสองหมื่นโรงเรียนต่อไป
 
     ซึ่งหลังจากนั้น ๑ วัน พวกเขาตอบตกลงเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ และจะช่วยกันคัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวน ๕๐ - ๑๐๐ โรงเรียนด้วย
 
 
“รู้สึกประทับใจ ไม่เคยเจอใครอาสามาทำงานเหนื่อยร่วมกันแบบนี้มาก่อน”
 
"การบริหารงานในสภาวะขาดแคลน ผมมีความเชื่อมั่นเมื่อเรามีท่านเป็นคลังปัญญาของพวกเรา จะทำในสิ่งที่ท่านหวังนั้นสำเร็จแน่นอน"
 
"แรงบันดาลใจที่ได้จากท่าน คือผลที่จะเกิดกับนักเรียนที่แท้จริง โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ และห้องสมุดคือคลังปัญญาของเด็กบ้านนอกจริงๆ"
     
"ครูคนใหม่ ครูใหญ่ โรงเรียนกัลยาณมิตร ยอดนักคิด มิตรแท้ แม่พิมพ์ไทย คุณครูทนง ยงยืน ด้วยมั่นใจ ด้วยเป้าหมาย ได้เห็น การเปลี่ยนแปลง"
 
ความรู้สึก และความประทับใจบางส่วนจากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟัง
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา