การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
  "การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"

     เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับเชิญไปร่วมเสวนาในหัวข้อ "การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"
 
     ร่วมกับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขา กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.เขตพิษณุโลก ๑ ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ดำเนินการเสวนาโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ จัดโดยสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. มีผู้เข้าร่วมงานร่วมสี่พันคน
 
     ความน่าสนใจอยู่ที่การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการ Best Practice ของการจัดการเรียนการสอนในจุดเน้นต่างๆ สำหรับเด็กพิเศษ ที่น่าสนใจอย่างมาก
 
     การศึกษาพิเศษ เป็นการบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของประเทศ เพราะคาดการณ์กันว่าน่าจะมีประมาณมากกว่า ๒๐% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควร จึงต้องทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเด็กพิเศษเหล่านี้ที่มีมากกว่า สองล้านคนที่ปะปนกับเด็กปกติ โดยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ขณะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ สามารถดูแลเด็กเหล่านี้ได้เพียงประมาณสี่แสนคนเท่านั้น
 
     การออกแบบกลไกความช่วยเหลือที่มีประสิทธิผล เข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหานี้ ท่ามกลางความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และสังคมที่ขาดความรอบรู้เรื่องนี้
 
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา