เจ้าหน้าที่จากภูฏานดูงานเพลินฯ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เจ้าหน้าที่จากภูฏานดูงานเพลินฯ พิมพ์ อีเมล
  เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
จากประเทศภูฏานดูงานเพลินฯ

     ช่วงบ่ายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนเพลินพัฒนาได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศภูฏาน โดยการนำพาของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     หลังพาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยภาพรวม คุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้ และ คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒ ให้การต้อนรับร่วมบอกเล่าแนวคิดการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนไม่น้อย
 
     
“ life is a process of change,the change that takes place from birth to death, and in the due process of change we learn unlimited things.Your school is one place where it can provide hub of knowledge and wisdom and unlimited space for the student to learn ” บางส่วนจากบันทึกสมุดเยี่ยมชม
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา