การปฏิรูปการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
การปฏิรูปการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดน พิมพ์ อีเมล
  จากคำมั่นสัญญา...สู่การปฏิรูปการศึกษา
ใน ๓ จังหวัดชายแดน


     "ผมจะไม่ยอมปล่อยให้อาจารย์ทุกท่านต่อสู้ กับการแก้ไขปัญหาการศึกษาตามลำพังครับ"
 
     คำมั่นสัญญาที่ "คุณทนง โชติสรยุทธ์" ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้บอกกับผู้บริหารโรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขณะมาเยี่ยมชมโรงเรียนเพลินพัฒนา และรับฟังการบรรยายจากคุณทนง
 
     เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ณ โรงแรมบีพี แกรนทาวเวอร์ หาดใหญ่ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วม ๔๐ โรงเรียน และโรงเรียนในยะลาอีก ๑ โรงเรียน ที่ขอเข้าร่วมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีการบรรยาย และทำ workshop ตลอด ๒ วัน ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันตลอด ๓ ปี  
     
ต่อไปนี้ คือตัวอย่างข้อความจากผู้อำนวยการโรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แสดงความรู้สึกกลับมา
   
  “ขอบคุณค่ะ สัญญาว่าจะเดินไปด้วยกัน”
   
  “ขอบพระคุณท่านทนง เป็นอย่างสูงครับ ที่ท่านหยิบยื่นโอกาสให้แก่พวกเรา ซึ่งทำให้พวกเรารู้สึกมีกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ ที่ใครหลายคนไม่กล้าเข้ามา และพวกเราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถของพวกเรา ขอบพระคุณท่านมากครับ”
   
  “เรียนผู้บริหารทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าภายในสัปดาห์นี้ ผมขออนุญาตหารือ รวมทั้งวางแผนขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งผมจะได้ประสานงานอีกครั้งหนึ่งครับ”
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา