สานพลังประชารัฐ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
สานพลังประชารัฐ พิมพ์ อีเมล
 

“สานพลังประชารัฐ”
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

     คุณทนง โชติสรยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ในโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ราว ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน กับเลขานุการ รมว. เลขารัฐมนตรีช่วย และรองเลขาธิการ สพฐ.

 
     ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้น (๓ มี.ค. ๕๙) จะมีการเซ็น MOU ความร่วมมือภาครัฐ และเอกชนในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้เปิดโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” ที่คัดเลือกในเฟสแรก ๓,๓๒๒ โรงเรียน เพื่อทะลุปัญหา และเปิดทางสำหรับสร้างกลไกการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นการปรับประสิทธิภาพด้านงบประมาณการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศ โดยให้เริ่มการเปลี่ยนแปลงได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
     
     “highlight สำคัญอย่างหนึ่งของคณะทำงานประชารัฐที่เป็นรูปธรรม เป็นการทำงานที่หลายคนคิดว่าใหญ่เกินกว่าที่ภาคเอกชน และประชาสังคมจะช่วยให้เกิดได้ในระยะเวลาปีครึ่ง แต่ผมเชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้น หากพวกเราทุกคนช่วยกันแก้โจทย์ที่ยาก และท้าทายนี้ให้สำเร็จ โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มุ่งแก้ปัญหาสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ่ๆ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และทำให้คุณภาพชีวิตของสังคมรอบข้างดีขึ้น หรืออย่างโครงการศูนย์เด็กเล็กชุมชน ที่จะช่วยพัฒนาเด็กเล็กให้มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แข็งแรง ทั้งหมดนี้ จะช่วยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในมิติต่างๆ ให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างชุมชนที่มีคุณภาพ และมีความเข้มแข็งมากขึ้น” คุณทนง กล่าว
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา