มัธยมเพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
มัธยมเพลินพัฒนา พิมพ์ อีเมล
 
โรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม

     เรียนรู้วิชาการเข้มแข็งพร้อมการคิดวิเคราะห์และนำเสนอ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับปรากฏการณ์ทางสังคมและข่าวสารทั่วโลกอย่างรู้เท่าทัน สู่การเป็นพลเมืองที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมโลก
 
     ใช้คณิตศาสตร์หลักสูตรสิงคโปร์ ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR) มาตรฐาน Oxfordภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 เพื่อการทำงานในอนาคตและการเข้าถึงขุมทรัพย์การเรียนรู้ในโลกกว้างได้ตลอดชีวิต
 
     
     เติมสีสันชีวิตวัยรุ่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมผ่านบทบาทหน้าที่ต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานในโลกการงานจริง
 
   
     ได้ออกภาคสนามเพื่อเปิดมุมมองใหม่ สัมผัสกับชุมชนและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆได้ทำโครงงานอิสระตามความสนใจ ได้ท้าทายการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เพื่อการค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเอง
 
 
     ด้วยการอยู่ในวิถีชีวิตของพี่น้องเหมือนครอบครัวที่สอง นักเรียนจะได้ปลูกฝังมิตรภาพและพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของแต่ละคนไปพร้อมกับเพื่อนๆ มีคณะครูที่คอยเอาใจใส่ดูแลให้ได้ฝึกตนให้เป็นมนุษย์ที่มั่นคงเพื่อเลือกเส้นทางและนำทางชีวิตได้โดยมีความสุขอย่างยั่งยืน สู่การมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกให้ดีกว่าเดิม
 
   
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา